A Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca folyók torkolatánál kialakult város történetében a vizek mindig nagy szerepet töltöttek be. A Duna melletti kereskedelmi útvonal állomásaként korán virágzásnak indulhatott. A folyók találkozóhelyének városában történelmi korok is randevúznak. A római kori provinciát védő castrum (vár) mellé települt polgárváros az államalapítás idején püspökséget és ispánságot kapott. Végvára védte később a töröktől Bécset, hogy aztán vitézeit a XVIII. században felváltó kalmár- és iparosnép felépíthesse a XX. sz. egyik legnagyobb iparvárosának barokk elődjét. Látogatóinak Győr a román kori alapokon álló barokk bazilikától a XIX. sz. végi eklektikus középületeken át a modern építészet igényes alkotásaiig kínál látnivalókat.

A sétálóutcává varázsolt Baross úton – amelynek burkolatán vörös téglák jelzik a hajdani Fehérvári-kaput (1792) – a történelmi belvárosba érünk: meghatározó pontja, egyben a város szimbóluma a városháza (Városház tér 1.). Bisinger József üvegesmester városra hagyott örökségéből szinte máról holnapra (1896–1898) épült fel. Díszterme és tornya látogatható.

A romantika és a klasszicizmus jegyeit viselő házak kísérnek a Győri Nemzeti Színház épületéhez (Czuczor G. u. 7.), ahol a prózai és az operatagozat, s a Győri Balett tartja előadásait. 1979-ben egy végzős balettosztály Győrött kezdte művészi pályáját és előbb Markó Iván, majd Kiss János vezetésével új tánckultúrát teremtett.

Kaptassunk fel a Káptalandombra, a bazilikához és a hozzá simuló Héderváry-kápolnához! A főhajóban Anton Maulbertsch mozgalmas freskóival ékes mennyezet borul Hefele Menyhért barokk oltárai fölé. A kápolnában őrzik a középkori magyar ötvösművészet legértékesebb darabjaként számon tartott Szent László-hermát. A herma I. László királyunk szentté avatására készült a nagyváradi székesegyház számára, és a török elől menekítve került 1606-ban Győrbe. A bazilika kincse a Könnyező Szűzanya, melyet a Cromwell üldözése elől Győrbe menekült Walter Lynch ír püspök hozott magával. A szentkép 1697-ben Szent Patrik napján véres könnyeket hullatott. Búcsúja minden év márciusában sok zarándokot mozgat meg. 

Az Árpád-dinasztia szentjeit ábrázoló üvegablakok (Árkainé Sztehlo Lili) szűrt fénye vetül a vértanú-halált halt Boldog Apor Vilmos püspök szarkofágjára. A püspök 1945 tavaszán a Püspökvárba menekülteket a nem éppen józan orosz katonáktól saját testével akarta védeni, ekkor kapta halálos sebét.

A Káptalandombon a Szent László látogatóközpont összefoglaló neve több kiállítótérnek, a Káptalanháznak, a Bazilika múzeumnak, a Boldog Apor Vilmos emlékkiállításnak, a Múzeumháznak, az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárnak. Régi idők tanúja itt a Püspökvár is, az ezeréves győri püspökség székhelye: sgraffitóval díszített lakótornyához (1250) karcsú, XV. sz.-i kápolna illeszkedik. Kilátója nem véletlenül népszerű!

Az Apor Vilmos téren, a Szent Lázár plébániatemplom alapfalai mellett gótikát utánzó homlokzattal modern szállodát építettek (3.), előtte Lucifert taszítja a mélybe Szent Mihály szoboralakja. Középkori alapokon álló házban (2.) kapott helyett a Borsos Miklós (1906–1990) életművét reprezentáló emlékkiállítás. Szülei az első világháború éveiben a városban leltek menedéket, a szobrászművész győri kötődése egész életében megmaradt.

Az olasz városkák hangulatát árasztó Gutenberg téren a Frigyláda-szobor (Fischer von Erlach, Antonio Corradini) megtörtént eseményre emlékeztet. 1729-ben egy szökött katona a körmenetben ministráns ruhát öltve próbált megbújni, de a várőrség felismerte. Megpróbálták kirángatni a körmenetből, s kiütötték kezéből a monstranciát (szentségmutatót). III. Károly a győri polgárok kiengesztelésére – a vétkes katonákra büntetésül kirótt pénzből – állíttatta (1731) a szobrot.

A Frigyláda-szoborral szemközti Kreszta-ház Kovács Margit mesefiguráit fogadta be (Apáca u. 1.) 

A felújított Dunakapu tér – a Széchenyi tér mellett – a városi nagyrendezvények helyszíne. Az itteni kútházon látható szélkakas Győr török kori legendáját idézi fel. A török elbizakodottan azt hirdette, akkor lesz újra a vár a keresztényeké, ha a vaskakas megszólal. A legenda szerint amikor Pálffy Miklós katonái berobbantották a Fehérvári-kaput, az egyik katona a szélkakas mellett trombitájába fújt: a vaskakas megszólalt! A várat visszafoglaló két hős, Schwarzenberg Adolf és Pálffy Miklós szobra mellett, a Duna-parton állva arról győződhet meg az ember, hogy Győr tényleg a vizek városa. 

A folyó túlpartján csónakházak sorjáznak – némelyik étteremmel, szálláslehetőséggel, gondozott parkkal és zenepavilonnal. A Mosoni-Duna és a Rába összefolyásánál találjuk Magyarország egyik legszebb természeti környezetében fekvő strandját, első medencéit Hajós Alfréd tervezte (1931). Ma a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (Fürdő tér 1.) található itt, amelynek csúszdaparkja, medencéinek változatossága és szaunakertje szórakozást, felüdülést kínál életkortól függetlenül mindenkinek és egész évben. A győri vizet a középkori krónikák is említik, gyógyvízzé 1978-ban minősítették.

Sétáljunk el a Bécsi kapu térre! 1526 után várható volt, hogy a török megtámadja Bécset, ezért szorgalmazta az udvar a győri vár megerősítését. A Sforza-bástya előtt az ágyúk segítenek elképzelni egykori védelmi szerepét. Az 5. sz. alatt, a föld alatti járatokban (kazamatákban) látogatható a kőtár.

A barokk karmelita templom (1713–1725) építésze, Wittwer Márton Ausztria több városában is dolgozott és valóságos dunai iskolát teremtett. Az olaszos karakterű, a római Il Gesu mintájára kialakított templomban aranyos csillogás, drámai mozgalmasság, színek kavalkádja, angyalok röpködése fogadja a látogatót. A kripta – egyszersmind osszárium – műszaki megoldása érdekes, hiszen egyetlen oszlop tartja a födémet, s bár közel a Rába, a tökéletes szigetelés sosem engedett be talajvizet. A fő-
homlokzat melletti kis kápolnában elhelyezett „Hab Mária”-szobor röpülő ruhájú Mária-alakja csupa könnyedség és mozgalmasság, fejét glória övezi (Bécsi kapu tér). 

A templom előtti tér, közepén Kisfaludy Károly szobrával (Mátrai Lajos) kedvelt rendezvényhelyszín, a hozzá csatlakozó, egyszerű homlokzatú kolostorban szállodát alakítottak ki. A környékbeli, rendbe hozott paloták homlokzatait a dús stukkók és a belvárosra oly jellemző zárt erkélyek teszik mozgalmassá, ilyen a Rozália-ház (Kazinczy u. 21.). 

A város turisztikai látogatóközpontjában (Tourinform, Baross G. u. 21.) interaktív kiállítótér, ajándékbolt is gazdagítja a klasszikus információs szolgáltatásokat.

A győri jezsuitáké volt, majd a bencéseké lett a Széchenyi téri monumentális rendház (9.). Szintén jezsuiták alapították (1654) a rendház épületében ma is eredeti funkciójában működő Patikamúzeumot (8.). Gondos restaurálásával a sok szép műemlék közül is kitűnik e téren a Szent Ignác templom. A Pálffy utcai Füles Bástya kazamatája érdekességet rejt: Dél-Amerika élővilága elevenedik meg. Az őserdei látogatáskor állatsimogatásra is lehetőségük van a látogatóknak.

A Zichy-palotában (Liszt Ferenc u. 20.) a helyreállított freskók szép keretet adnak a házasságkötési szertartásoknak, barokk hangversenyeknek és farsangi mulatságoknak, árkádos udvara pedig a kamaramuzsikálásnak. Szemben (13.) méltóságával hívja fel a figyelmet a ferencesek rendháza, átépítése (1786) után vármegyeháza. 

A Rákóczi Ferenc utcai Szent Anna-kápolna (1735) mellett áll a Magyar Ispita (városi polgárok egykori menhelye, bejárat: Nefelejcs köz 3.). Két belső udvarán egy darabka Itáliát loptak a győri várat építő mesterek a díszes barokk paloták közé. Borsos Miklós finom ívű, sima márványszobra vezeti a szemet a toszkán oszlopos erkélyre. Az épületben őrzi a Városi Múzeum Váczy Péter történész gyűjteményét: római és görög terrakotta és bronztárgyakat, reneszánsz és barokk bútorokat, festményeket, s még kínai kerámiákat is. 

A régi városházát elhagyva – pincebörtönében várta kivégzését Jókai regényének hősnője, a lőcsei Fehér Asszony – érünk a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 11 kiállítóhelyének egyikéhez, az Apátúr-házhoz (Széchenyi tér 5.). 1741-ben Sajghó
Benedek pannonhalmi főapát építtette a rend szállásházaként – innen az elnevezése. A vidéki Magyarország legkorábbi alapítású múzeumában a kivételesen gazdag helytörténeti anyag mellett bélyegmúzeumi gyűjteményt, a Petz család orvostörténeti és iparművészeti hagyatékát (Petz Aladár évtizedekig a győri megyei kórház igazgatója volt), a Madách Imre-gyűjteményt őrzik többek között, s tárják a látogatók elé, amint az épület felújítása befejeződik. (Átmenetileg nem látogatható.) 

A Vastuskós ház (4.) sarkának vaslemezes-szögecses tuskójáról azt tartják, vándorlegények műve, pedig az itteni fűszeres cégére volt. Ez az épület ad otthont Patkó Imre gyűjteményének, amely képzeletben egzotikus tájakra kalauzol minket: távol-keleti, afrikai, ausztráliai és óceániai művészeti emlékeket, törzsi tárgyakat fedezhetünk fel. A kiállítás másik részében XX. sz.-i magyar és nyugat-európai képzőművészeti alkotásokat láthatunk.

A Széchenyi téren tartják nyaranta a Barokk esküvőt: egy fiatal pár XVII. sz.-i főúri pompával házasodik össze, s még a násznép is jelmezbe öltözik. A téren megcsodálhatjuk a tér és szűkebb környezete fémből készített, tetszetős makettjét is. Eklektikus homlokzatú épületek vezetik innen a szemet az Esterházy-palotához (Király u. 17.) mely dr. Radnai Béla XX. sz.-i magyar képzőművészeti gyűjteményének ad otthont. Az utca északi házsora a XVI. sz.-i belső várfalat követi, amelynek egy-egy szakaszát kibontották, érdekes hangulatot teremtve a kis házak udvarain. Érdemes a közökbe betérni a középkort őrző utcaszerkezet kedvéért, és mert az ódon házak a turizmust szolgálják. A Rómer-ház (Teleki L. u. 21.) pezsgő kulturális központ, filmvetítések, nyitott műhelyek, koncertek, időszakos kiállítások és egyéb programok helyszíne.

A Mobilis Interaktív Kiállítási Központban (Vásárhelyi Pál u. 66.) programok, látványos kísérletek, interaktív eszközök révén ismerkedhetnek meg a mozgással, a közlekedéssel a digitális élménypark látogatói.

A Xantus János Állatkertben (Kiskút liget) a több mint 100 állatfajt természetes élőhelyükhöz hasonló környezetben találjuk. Az állatkert egész évben változatos programokkal várja vendégeit.

A Mosoni-Duna számos lehetőséget nyújt a vízi sportot űzőknek: horgászat, vízisí, motorcsónak, jet ski és más extrém passziók találhatóak a palettán. Különlegesség, hogy Győr folyóparti hangulata sétahajón és tutajos kiránduláson – a Mosoni-Dunán és a Rábán – átélhető. A belváros városnéző kisvonattal és bérelhető elektromos rollerrel is felfedezhető.

A 29 ezer m2-es Barátság Sportpark (Ifjúság körút) több különlegességet is tartogat: területén a labdapályák és a játszótér mellett nyugdíjas park és egy magyar fejlesztésű fitness park is található, kültéri gépekkel. Az úszás szerelmeseit az Aqua Sportközpont (Bercsényi liget) várja, mely impozáns méretei – 50×25 m és 2,2 m mély –, valamint korszerű, ózonkezeléses víztisztítása miatt érdemel figyelmet.

A nyugati városszélen a Kiskút liget az állatkert melletti arénával, műjégpályával, parkerdővel, sportcsarnokkal várja a mozogni vágyókat. Győrtől délre, a Holt-Rába Gyirmót melletti részén információs táblák segítenek a holtággá változott folyómeder állat- és növényvilága megismerésében. A Szigeti városrészből – a Holt-Rábca medre felett – keskeny acélhíd (Pinnyédi-híd) vezet a Püspökerdőbe, amely Győr egyik legnagyobb egybefüggő zöldterülete.

Győrt keresztülszeli az EuroVelo 6 kerékpárút, útvonalán számos látnivalóval. A város több pontján található nyilvános biciklipumpa, emellett kerékpárszervizek és boltok, kerékpárosbarát szálláshelyek növelik a két keréken érkező turisták kényelmét.

Győr azonban nem csupán természeti környezetére és épített örökségére lehet büszke – programok kavalkádját kínálja a város. Fiatalokat vonzó fesztivál az áprilisi Rómerkvelle, ahol a legmenőbb hazai zenekarok koncertjeit élvezhetik a résztvevők. Vallási-kulturális rendezvény a Győr-újvárosi Öt Templom Fesztivál, amelynek alapja az, hogy az öt történelmi vallásnak egyazon utcában (Kossuth u.) található a temploma. A szervezők koncerteken, kiállításokon, helytörténeti vezetéseken, színházi előadásokon és templomi alkalmakon keresztül kívánják az evangélikus, a katolikus, a református, a szerb ortodox és a zsidó vallás közösségei közötti párbeszédet felerősíteni. A Magyar Táncfesztivált a Győri Balett rendezi minden év júniusában. Könnyedebb szórakozást ígér a Győri Nép- és Világzenei Fesztivál, illetve a Győri Filmnapok. A méltán híres és számos elismerést kapott Győrkőcfesztivál látogatószáma alapján immár Közép-Európa legnagyobb gyermekrendezvénye. Minden év júliusának első hétvégéjén játszótérré változik a belváros: rengeteg foglalkozás, ügyességi játék és mókás időtöltés várja a családokat.