Sopronhorpácson a Széchényiek az 1800-as évek elején emeltették a hatalmas angolpark közepén kastélyukat. (Jelenleg felújítását tervezik, nem látogatható.)

A falu temploma legalább fél évezreddel korábbi: több építési és újjáépítési periódusa dacára XII. sz.-i, nagyméretű, bélletes kapuzata érintetlen maradt. A templombelső valóságos tárháza a különböző stílusoknak. A fehér színből beszédesen előugró középkori elemektől – ilyenek a déli falon a gótikus ülőfülkék, a faragott bimbós és indás oszlopkötegek, a diadalív és a szentély csúcsíves ikerablakai – hangsúlyosan elválnak ifj. Dorfmeister István és F. A. Maulbertsch műhelyének barokk alkotásai.