Csempeszkopács román kori emléke egyike azoknak az építészeti különlegességeknek, melyek egyszerű külsejükkel nem árulják el, belül milyen értékek rejtőznek.

Az Árpád téri Szent Mihály arkangyal templomban a régészeti feltáráskor római sírkőtöredékeket is találtak. A templomban több periódusban festett falképeket tártak fel. A szentélyben az 1200-as évekből származó apostolfejek, a diadalíven reneszánsz ornamentális és kora barokk figurális falképek maradtak fenn. A főoltárnak a Szent családot és egyúttal a Szentháromságot is ábrázoló barokk képe 1758 előtt készült, felette díszes fakeret csúcsán Szent Mihály szobrával.