A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet jellemzői a homokpuszták, a homoki legelők, a kiszáradó láprétek és löszpuszta-rétek. Számos orchideafaj él itt, de virul errefelé a szibériai nőszirom is. A vidék egyik legismertebb rágcsálója a védett ürge, a tájvédelmi körzet területén fészkel a hazánkban ritka kerecsensólyom. Turistajelzésen, vagy a paksi Ürge-mező tanösvényen és a nagydorogi Cikta tanösvényen érdemes errefelé kirándulást tenni.

Értékes, védett terület Bölcskén a tátorjános. A tátorján (tatárgyökér) a honfoglalás kori magyarság étrendjéből is ismert reliktumnövény, mára egyre inkább eltűnőben van. A római kor emlékeit őrzik az 1994 előtti ásatásokon felszínre került márvány kőfaragások, amelyek a Dr. Soproni Sándorról elnevezett római kori Kőtárban találtak otthonra (Paksi u. 3.).