Mai népszerűségét, kiépítettségét látva ki gondolná, hogy első lakói szlovák favágók voltak, s hogy 1735-ben Mainz vidékéről szőlőművelő németek települtek le – a filoxérajárvány után a bogyós gyümölcsök termesztésére térve át? 

Az persze már ismertebb, hogy a szecessziós római katolikus templomot (Petőfi tér) Kós Károly és Jánszky Béla álmodta meg (1908–1909). A Nagy Konstantin látomása és A szent kereszt feltalálása c. freskókat Körösfői Kriesch Aladár, az ornamentális díszítést Leszkovszky György és tanítványai készítették (1910–1914). 

A klasszicista Kálvária-kápolnához (1853) vezető utat kilenc, fémlemezre festett stációkép kíséri. A közeli temetőben nyugszik Szőnyi István (1894–1960) festőművész, akinek egykori lakóháza ma emlékmúzeum (Bartóky u. 7.) a festő korszakainak egy-egy alkotásával.

Elsősorban a technika iránt érdeklődőknek ajánlható Farkas Vince nyugalmazott hajóskapitány Hajózástörténeti Gyűjteményében a hajózási műszerek, makettek szemrevételezése (Szőnyi István u. 9., tavasztól őszig).