Szanda a Cserhát környező dombjai közül kiemelkedő hármashegy alá települt. A keleti magaslaton omladoznak várának romjai: a hét méteres toronymaradvány felkiáltójelként mered az égre. A vár oldalában látványos, több tíz méter hosszú, egyenes „andezitcsúszdákat” is láthatunk, maga a Várhegy természetvédelmi terület.

A község Szandaváralja felőli végében áll „Máriácska káponkája”, a palóc népi vallásosság szép emléke. Az 1891-ben állított kis kápolnában a Szűz Mária-szobor végtagjai mozgathatók, s a nagyobb ünnepekre mindig átöltöztetik. A hímzett palóc ruhácskákat fogadalmi ajándékként, a meghallgatott kérésekért készítették a kegyszobornak.

A falu felett egy másik szakrális helyszín, az ott található Szűz Mária-képről Képecskének is nevezett forrás búcsújáróhely is.