Sukoró a tómellék legmagasabban (168 m) fekvő községe – és az egyik legszebb is. Emlékeivel a Néprajzi Házban (Szilvás sor 7., 1863) ismerkedhet az érdeklődő. Számos formában őrzik a régi hagyományokat és mesterségeket: a Hagyományőrző Egyesület, a mesterségek művelői – a kosárfonók, a nádvágók – mind segítenek megőrizni a falusias hangulatot. Az 1832-ben épült, klasszicista stílusú református templomban a pákozdi csata előestéjén (1848. szeptember 28.) az úrasztalnál mondta el Batthyány Lajos miniszterelnök nagyhatású beszédét, egységet teremtve a forradalomhoz húzó és a Habsburg-hű tisztek között. A haditanács résztvevői között volt többek között Görgey Artúr őrnagy és Móga János tábornok, egykori ülőhelyüket ma névtábláik jelzik a padsorokban.

A Velencei-hegység különleges gránit képződményei az egyedi és csoportos sziklaalakzatok, ingókövek, ún. likaskövek, és a gránitkapuk. Ezek közül a legismertebbek a Sukoró melletti Gyapjas-zsák, s a Pákozd közelében található ingókövek (Pogány-kő, Pandúr-kő), melyek a Gránit-tanösvény jelzett útvonalain megközelíthetők.