Rábaszentmiklós kora középkori, két, patkó alakú szentélyes körtemplomát utóbb karzattal és keresztelőkápolnával bővítették, így vált háromkaréjúvá.