• A fotót beküldő (fotós) kijelenti és szavatolja, hogy a beküldött fotó(k) saját , eredeti szellemi tulajdona, annak szerzői jogával rendelkezik.
  • Pályázó a fotó(k) benyújtásával tudomásul veszi, hogy a latnivalokmagyarorszagon.hu a beküldött fotók vonatkozásában teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélküli, online felületeire , közösségi oldalaira felhasználási jogot szerez a szerző személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett nem kizárólagosan jogosult
  • A Pályázó a fotók benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a latnivalokmagyarorszagon.hu, mint adatkezelő a pályázat során megadott adatait a Well-Press Kft, mint a latnivalokmagyarorszagon.hu tulajdonosa Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR- rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: A fotós által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, email cím. A Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Pályázatok lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a kiértékelés lefolytatása, nyertes megállapítása, a nyertes(ek) kihirdetése és értesítése, a Pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció kapcsolatfelvétel miatt, valamint a fotók közzétételével összefüggésben használják fel. Az Adatkezelő az adatokat saját rendszerében tárolja. A fotós tudomásul veszik, hogy adataiknak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, ezáltal az adatkezelés jogalapja az érintettek – (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok- hozzájárulása. A Well-Press Kft gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Well-Press Kft biztosítja a Fotóst, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.