Nyírbéltek román kori római katolikus temploma (1222, Széchenyi utca) a századok során többször erősen megrongálódott, de mindig helyreállították. Mai alakját a XIX. sz. végén nyerte el. Töredékes, Zsigmond-kori falképei (Golgota-jelenet és a 12 apostol) jelentős művészettörténeti értéket képviselnek.
A műemléki környezethez hozzátartozik a fa harangtorony is (1782).