Nemeskér evangélikus temploma (1732) a magyar faépítészet remeke: fa oszlopokon nyugvó mennyezetét is gerendákból rótták össze. A helyben készült oltárrészhez illesztették a minden bizonnyal ajándékba kapott, hársfa szószékkosarat. Az evangélisták bő lepelbe burkolt, és mégis egyéniséget kifejező alakja, az arcok finom részletei, a szemek élénk sugárzása mindenkit meggyőz készítőjének tehetségéről