A mára teljesen eltűnt Ecsedi-láp területének hajdani erősségét, a Báthoryak XIV. sz.-i várát a Rákóczi-szabadságharc után rombolták le, de az egykori Sárvár és monostorának feltárt romjai ma is megtekinthetők.
A régészeti anyag egy része, a várostörténet, a néprajz írott forrásai, tárgyi emlékei a Berey József Helytörténeti Gyűjtemény és Galériában (Vásár tér) találtak otthonra.

Ipartörténeti emlék az Ecsedi-láp lecsapolása idején épített gőzüzemű szivattyútelep (1915) a Kraszna partján. Az teszi egyedülállóvá, hogy a szivattyútelepi és villanytelep-funkciót egyesítette: hajdan 15 települést, mintegy 30 ezer embert látott el villamos energiával, s még ma is működőképes.