Kengyelen népi építészeti érték a bagimajori szélmalom.