Zátonyok, magaspartok, vadvizek

Ezen a tájon a domboldalakon érvényesül leginkább a szubmediterrán hatás, így több olyan nyugat-balkáni (illír) és szubmediterrán elterjedésű növény él itt, amely az országban másutt nem telepedett meg. A szurdokokban megmaradtak a gyertyános-tölgyesek, a bükkösök, a patakokat égerligetek kísérik. Értékes növényük a hármaslevelű szellőrózsa, a hármaslevelű fogasír és a pofók árvacsalán. 

Az 1996-ban létrejött Duna−Dráva Nemzeti Park területén járunk. A park Dráva menti szakaszának változatos élőhelyein csaknem 4500 állatfaj él. A drávai tegzes jelzi, hogy a Dráva még tiszta vizű folyó, itt él a Földön az egyetlen életképes populációja. A tegzesek és a kérészek hosszú lárvaidejüket a vízben töltik, kifejletten rövid ideig életképesek, egyetlen feladatuk a szaporodás.

A fokozottan védett dunai galóca, a magyar bucó, a pénzes pér és a sima tok másfelé ritka hal.

A kopár kavicszátonyokon újra költ a kis csér, a kis lile és a küszvágó csér is itt fészkel. A folyót kísérő „magaspart”, a függőleges löszfal lakótelepet biztosít a parti fecskéknek, gyurgyalagoknak, de fészkelnek itt jégmadarak és búbosbankák is. A Dráva a vízimadarak vonulásában és telelésében meghatározó szerepet tölt be. Az állóvizek befagyása után sok ezer madár gyülekezik ide a nyílt víztükörre. Madártani érték a fokozottan védett rétisas, fekete gólya, barna kánya. A puhafaligetekben él a magyar színjátszólepke (a képen), a hajdani fás legelők famatuzsálemeiben szarvasbogár és nagy hőscincér fejlődik. 

A folyó mentén a kistelepülések lakói elsősorban állattenyésztéssel foglalkoztak, szarvasmarhát, csikót, birkát és disznót legeltettek. A régi mesterségek, a teknővájás és a kosárfonás a puhafaligetekhez kötődtek. A keményfás erdők kiváló faanyagát palánkvárak építésére, hamuzsír készítésére használták fel.

A térség természeti értékeit két tanösvény mutatja be: a Zákány–Őrtilosi Vasút-oldal túraútvonalon az illír gyertyános-tölgyesek és bükkösök élővilágával lehet ismerkedni, valamint gyönyörködni a Látó-hegyről és a Szentmihály-hegyről elénk táruló panorámában. Az őrtilosi vasútállomásnál induló Őrtilosi Dráva-ártér tanösvény egy óra alatt bejárható útvonalán a látogatók megismerkedhetnek a Dráva és árterének természeti értékeivel. 

http://www.ddnp.hu