Dömsödön ismét Petőfi Sándor nyomába szegődhetünk. Itt töltött napjait idézi az Emlékház (Bajcsy-Zsilinszky u. 6. ). Szülei az utóbb a fiukról elnevezett utca 15. sz. házában laktak. A költő szobra a róla elnevezett téren áll (Marton László, 1972).

Petőfi dömsödi tartózkodása és alkotásai azért jelentősek életútján, mert innen indult a forradalmár költői pálya. Várady Antalhoz írott verse tanúsága szerint: „De hinni kezdem, hogy dicső napoknak // Érjük maholnap fényes hajnalát, // Midőn a népek mind fölemelik // A föld porába gázolt fejöket, // S végig menydörgik a föld kerekén: // Legyünk rabokból ismét emberek!”