A márianosztrai búcsúkat július első hétvégéjén Jézus Öt Szent Sebe, szeptember elején a Fájdalmas Szűzanya, december első hétvégéjén a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére rendezik. A hívek a falu keleti részén kereshetik fel a kálvária (1772–1777) kilenc meglévő stációját, s a dombtetőn a kápolnát.