A Barcsi borókás megnevezése a legeltetés hatására keletkezett száraz homokfelszínekre utal. A borókabokrok között savanyú homoki gyepek terülnek el. A terület legértékesebb részei azok a nedves foltok, amelyek a valamikori Dráva-medrekben és buckaközi mélyedésekben alakultak ki.

A láptavak leglátványosabb része a Tündérrózsás-tó. A lápos terület állatvilága is gazdag, jellegzetes képviselői a mocsári teknős, a fekete gólya, a nagy és a kis kócsag, a rétisas.