Árpáson a XIII. sz. elején a premontrei apátoknak épült templom a XVII. sz. végéig szolgálta a rendet, majd klarissza apácák tulajdonába került. E két időszak építészetének jegyei jelennek meg a Szent Jakab templom látogatója előtt. Szembetűnő stílusváltással a kapu fölött román kori a félkörív, külső oszloppárja azonban már gótikus csúcsívben zár össze. Odabent szokatlan témaválasztással az ismeretlen festő oltárképén a Madonna köpenye alá vonja Magyarország térképét.