Az ország egyik leghíresebb búcsújáró helyén a XV. sz. végi eredetű, mai formájában barokk hajójú (1743–1767) katolikus templomot és a Boldogságos Szűz közel ötszázéves szobrát évente tízezrek keresik fel. A kegyszobrot 1747 óta különleges ruhákba öltöztetik, az első ruhát Széchenyi Katalin ajándékozta a kegyszobornak. A Mária-ruhák múzeumát a plébánia épületében rendezték be. A palástokat, fogadalmi tárgyakat azok ajándékozták a csodatévő Máriának, akiknek kérése teljesült. A templom tíz búcsúja közül a legnagyobb a Nagyboldogasszony-napi főbúcsú augusztus 15-én.

A néphit szerint a mohácsi vész előtt, 1520 körül egy éjjel angyalok hozták ide Kalocsáról a kegykápolnát a csodatévő Mária-szoborral együtt. A török hódoltság alatt az itt élők nagy része elmenekült a faluból, így elárvult a jezsuiták temploma és plébániája – egyedül a Szűzanya szobra maradt épségben.