Adorjás klasszicizáló barokk stílusú református templomának fő értéke, hogy a dél-dunántúli templomfestés minden fő irányzata – a reneszánsz, a rokokó és a romantika – egyaránt megjelenik benne (Petőfi u. 46.). Itt a mennyezeten nincsenek festett fatáblák, „csupán” a karzat, a szószék és a padok díszesek. A fatáblák a templom három építési periódusából valók, a legrégebbiek a XVIII. sz. elejéről származnak (az apszis falán látható táblák és a szószéklépcső alján a tulipános tábla). A XVIII. sz. végén készült a kórus alján az összes kazetta, a szószékfeljáró 5 eleme, a régi Úrasztala és a Mózes-szék padelőlapja; az 1837-ből származó karzatmellvéd, a padvégek és a padelőlapok a „legfiatalabbak”.